Topné dřevní pelety, balení 15kg – vyrobeno z odkorněných smrkových pilin

   

Dřevní peletky jsou perspektivním, vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem, s vysokou výhřevností, nízkým obsahem popelovin, nízkým obsahem vody, odolným proti nárazu.