Mobihel Bezbarvá báze pro rozstřik

 

Charakteristika:

Rychle schnoucí bezbarvý nátěr používaný pro rozstřik

Použití:

Používá se při lakování MOBIHEL metalízy s rozstřikovým ředidlem


Mobihel 2K matovací přísada

Použití:

MOBIHEL 2K přísada na matování se používá pro matování MOBIHEL 2K akrylových autolaků. Maximální přísada k celkovému množství je 100%. Přidáním MOBIHEL 2K matovací přísady se snižuje krycí schopnost barev, proto nedoporučujeme matování odstínů s nižší krycí schopností. Tmavé odstíny potřebují pro stejný stupeň matového efektu větší množství 2K matovací přísady, než světlé odstíny.

Rámcové hodnoty lesku při různých poměrech MOBIHEL 2K matovací přísady:

Váhový poměr mísení Lesk (%)
MOBIHEL 2K akryl  MOBIHEL 2K mat Lesk 20°  Lesk 60°
 90%  10%  65-85  85-90
80%  20%  45-65  80-85
70% 30%  40-55  70-80
60% 40% 15-35 50-70
50% 50% 5-20 40-60