IBS-Čisticí kapalina Purgasol

Čisticí kapalina je vhodná k odmašťování dílů od nejhrubšího znečištění olejem a mastných nečistot a k odmašťování, při kterém je nutné rychlé a stejnoměrné odpařování/osychání čisticí kapaliny, např. v dílnách a údržbách všeho druhu.

K průmyslové využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Balení: 5l, 10l, 25l, 50l, 200l, 1000l

  Výhody při používání:

 • znamenitý čistící účinek
 • rychlé a stejnoměrné odpařování
  číslo odpařivosti VZ 212 (éter = 1)
 • po odmašťování malé zůstatky čisticí kapaliny
 • jemný, typický zápach
 • žádná koroze kovu
 • odaromatizovaná
 • bod vzplanutí > 61°C
 • žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu

Pro tuto IBS-čisticí kapalinu vlastníme nezávislý odborný posudek, který potvrzuje snášenslivost s pokožkou.


IBS-Čisticí kapalina RF

K použití, u kterých je vyžadován malý zůstatek maziva, např. ve výrobních a opravárenských provozech průmyslových a výrobních závodů. Díky pomalému odpařování čisticí kapaliny je dočasná ochrana proti korozi zaručena.

K průmyslové využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Balení: 5l, 10l, 25l, 50l, 200l, 1000l

  Výhody při používání

 • znamenité čistící schopnosti
 • pomalé a stejnoměrné odpařování, tím je intenzivní prostupnost znečištěným povrchem zaručena číslo odpařivosti VZ 550 (éter = 1)
 • po odmašťování malé zůstatky čisticí kapaliny
 • jemný zápach
 • žádná koroze kovu; s dočasnou ochranou proti korozi – podmíněno způsobem používání
 • odaromatizovaná
 • bod vzplanutí > 61°C
 • žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu

Pro tuto IBS-čisticí kapalinu vlastníme nezávislý odborný posudek, který potvrzuje snášenslivost s pokožkou.


IBS-Čisticí kapalina EL/Extra

 Ideální k čištění dílů, u kterých je rychlé a bezezbytkové odpařování čisticí kapaliny k dalšímu zpracování čištěných dílů nutné, např. v průmyslu (mezi jiným také v potravinářském průmyslu), ve výrobních podnicích stejně jako v jemné mechanice a elektronice.

Balení: sprey, 5l, 10l, 25l, 50l, 200l, 1000l

  Výhody při používání

 • vynikající čistící schopnosti
 • rychlé, bezezbytkové odpařování
 • skoro bez zápachu (jemný)
 • žádná koroze kovu
 • extrémně odaromatizovaná
 • bod vzplanutí > 61°C
 • žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu

 


IBS-Čisticí kapalina Securol

Ideální pro odmašťování dílů, které se dále povrchově neupravují (lakování nebo lepení), např. v údržbářských provozech v průmyslu stejně jako ve všeobecných opravárenských dílnách. Díky zbývající tenké vrstvě čisticí kapaliny vzniká dočasná ochrana proti korozi, která umožňuje bezproblémové skladování očištěného obrobku po několik dní.

K průmyslové využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Balení: 5l, 10l, 25l, 50l, 200l

  Výhody při používání:

 • vynikající účinek čištění
 • pomalé a stejnoměrné odpařování
 • zbylá tenká vrstva čisticí kapaliny zaručuje dočasnou ochranu proti korozi
 • velmi jemný zápach
 • žádná koroze kovu
 • extrémně odaromatizovaná
 • bod vzplanutí > 101°C
 • žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu

IBS-Čisticí kapalina Quick

Určena k odmašťování dílů, které mají být dále povrchově zpracovány (lakování, lepení) a u kterých je velmi rychlé a bezezbytkové osychání nutné, např. odmašťování povrchů při sériové výrobě. K použití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a k povrchovému odmašťování.

K průmyslové využití jako rozpouštědlo pro průmyslové čištění dílů a odmaštění povrchů.

Balení: 25l, 50l, 200l, 1000l

  Výhody při používání:

 • znamenitý účinek čištění
 • velmi rychlé a stejnoměrné odpařování
 • po odmaštění beze zbytků
 • téměř bez zápachu (jemný)
 • žádná koroze kovu
 • bez aromátů
 • bod vzplanutí + 45°C

 


IBS-Čisticí kapalina 100 Plus

 Použitelná pro optimální hospodárnost a bezpečnost, také při odmašťování za tepla silně znečištěných dílů..
 

Výhody při používání:

 • znamenitý účinek čištění nečistot od oleje a mastných nečistot
 • pomalé odpařování, také při odmašťování za tepla
  i při zahřátí pouze jemný zápach
 • žádná koroze kovu
 • s dočasnou ochranou proti korozi – podmíněno způsobem používání (skladování očištěných obrobků po několik dní možné)
 • žádné zařazení podle nařízení bezpečnosti provozu