*

Radostné Vánoce
a šťastný nový rok

__

Děkujeme za celoroční spolupráci
a do nového roku 2022
přejeme hodně osobních
i pracovních úspěchů

__

AUTOSPOL BM s.r.o.
Hradec Králové